Tannhelse

Jente 15 år er hos oralkirurg for å få undersøkt en absess som har dannet seg etter å ha fjernet en visdomstann i forbindelse med tannregulering.

Tenna er en del av kroppen. Buskerud SV ønsker en tannhelsereform hvor tannbehandling går inn i en egenandelsordning på lik linje med den andre legebesøk får. Regjeringa og SV har gjort det billigere for alle mellom 19 og 26 å gå til tannlegen, vi vil fortsette dette arbeidet  ved å gjøre det billigere for de eldre å få behandling. Mange barnefamilier er nødt til å betale store summer for å få regulering til barna sine. Dette fordi reguleringstannleger driftes privat, og kan sette egne priser helt fritt. Vi må ta velferdstilbudet vekk fra markedet, og tilbake til fellesskapet. 

Buskerud SV vil: 

Emner

tannhelse