Årsmøte i Buskerud SV 2024

MERK! Denne siden er utdatert, og inneholder ikke vedtakene som ble gjort. Vedtakene finner du på siden ved å trykke på denne teksten.

Det er igjen duket for årsmøte, denne gangen i Vikersund. Denne siden er en samleside for det meste av informasjon knyttet til årsmøtet i Buskerud SV i 2024. Alle medlemmer har mottatt innkalling til årsmøtet, og lokallagene har i tillegg fått utregning av mandater og påmeldingsskjema.

to langbord med medlemmer som diskuterer og spiser
Bilde fra frokosten under årsmøtet i 2023. Foto: Mie Solum Tidemann

Tid og sted

Årsmøtet vil foregå på Tyrifjord hotell 17.-18. februar 2024. Ankomst er kl. 10:00 lørdag 17. februar og forventet avreise er kl. 13:10 søndag 18. februar. Det vil bli overnatting på hotellet. Under praktisk og tidsplan finnes hele programmet.

Tyrifjord hotell ligger sentralt i Vikersund, med adressen Sundveien 22, 3370 Vikersund. Hotellet har konferanselokaler, restaurant og det viktigste: Tariff.

Les mer om hotellet

Siden årsmøtet vil foregå på hotellet med overnatting er det lite behov for å reise, med unntak av til og fra. Det er enklest å komme seg til og fra hotellet med bil, men det er mulig å bruke kollektivtransport. Merk at dette krever en lengre gåavstand på ca. 30 minutter. Ta kontakt med lokallaget eller nederst om du ønsker hjelp med å samkjøre/komme deg til årsmøtet.

Påmelding og delegater

Det er sendt ut påmeldingsskjema til alle lokallag, for å melde inn delegater/observatører til årsmøtet. Alle som skal delta på årsmøtet er nødt til å registrere seg her innen 8. februar. Om du skal delta på årsmøtet, ta kontakt med ditt lokallag eller buskerud@sv.no. Om du er usikker på hvilket lokallag dette er, eller det oppstår andre problemer med å melde seg på, ta kontakt med buskerud@sv.no. Det oppfordres på det sterkeste at lokallag gjør alt de kan for å fylle sin demokratiske plikt og deltar fulltallige eller nær fulltallige på årsmøtet.

Hvor mange delegater hvert lokallag har til årsmøtet er bestemt av hvor mange medlemmer lokallaget har, og fordelingen som står i vedtektene. Utregningen baserer seg på hvor mange medlemmer de ulike lokallagene har 31.12.2023, og finnes her:

LokallagAntall delegater (Oppdatert 04.01)
Drammen SV12
Flesberg SV2
Gol SV4
Hemsedal SV5
Hol SV4
Hole SV3
Kongsberg SV7
Lier SV7
Modum SV4
Nore og Uvdal SV4
Ringerike SV6
Ål SV4
Øvre Eiker SV7

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer av Buskerud SV og Buskerud Sosialistisk Ungdom, men bare valgte representanter har tale-, forslags- og stemmerett. Buskerud Sosialistisk Ungdom møter med 6 representanter med fulle rettigheter. Fylkesstyret møter også med fulle rettigheter. Fylkestingsrepresentanter og stortingsrepresentanter for Buskerud SV som ikke er medlem av fylkesstyret møter med tale- og forslagsrett.

Praktisk og tidsplan

I tillegg til all den formelle informasjonen på årsmøtet, er det en del praktisk informasjon som er viktig å lese gjennom.

Under tid og sted på denne nettsiden kan du lese om møtelokalene, og hvilke dato årsmøtet skal gjennomføres. Der kan du også lese at det er vanskelig å komme seg til lokalet uten bil, og at du må enten ta kontakt med lokallaget ditt eller fylkessekretær (se helt nederst) om du trenger bistand til å komme deg til møtet. Meld helst ifra lenge i forveien så vi kan finne en god løsning.

Lørdag 17. februar  

10:00 Ankomst, registrering og matbit  

10:15 Sak 1 Forretningsorden, konstituering og dagsorden  

10:25 Formøter  

11:10 Sak 2 Beretninger  

11:50 Pause  

12:00 Sak 3 Diskusjon Valgkampevaluering  

12:45 Innledning v/ Kari Elisabeth Kaski  

13:15 Lunsj  

14:15 Sak 4 Diskusjon Arbeidsplan  

15:00 Hilsningstale fra Utdanningsforbundet  

15:10 Pause  

15:20 Sak 5 Godkjenning av regnskap  

15:30 Sak 6 Diskusjon Budsjett  

16:00 Hilsningstale fra LO og Naturvernforbundet  

16:20 Pause  

16:40 Sak 7 Diskusjon Uttalelser  

17:30 Hilsningstale fra Palestinakomiteen  

17:40 Minneord og ett minutts stillhet  

17:50 Programslutt for dagen  

19:00 Felles tre-retters middag  

Søndag 18. februar  

07:00-10:30 Frokost   

09:00 Oppstart søndag  

09:00 Sak 8 Diskusjon Vedtekter  

10:00 Pause  

10:15 Sak 8 Votering Vedtekter  

10:30 Sak 3 Votering Valgkampevaluering  

10:45 Sak 4 Votering Arbeidsplan  

11:15 Sak 6 Votering Budsjett  

11:30 Pause  

12:00 Sak 7 Votering Uttalelser  

12:30 Sak 9 Valg  

13:00 Leders tale og vel hjem  

Det anbefales å ta med bærbar PC/skrivesaker. Det vil bli printet ut noen kopier av sakspapirene, men det kan ikke garanteres at det er nok til alle. Det er også lagt opp til at endringsforslag sendes inn digitalt. Det er mulig å sende dem inn fysisk, men ordstyrerbordet, referent og redaksjonskomitéen vil foretrekke å ha det digitalt i de riktige formatene.

Kostnader

Kostnadene for årsmøtet er delt mellom fylkeslaget og lokallagene. Fylkeslaget dekker deltakelse for fylkesstyret, gjester, innledere, personer uten lokallag/med innvilget søknad og ansatte. Lokallagene dekker deltakelse for sine delegater/eventuelle observatører. I tillegg subsidierer fylkeslaget 1000kr for hver delegat lokallaget sender. Med alt dette blir den reelle prisen for lokallag per delegat på ca. 1250kr. Det er vanskelig å gi en nøyaktig sum, fordi totalkostnaden blir fordelt på antall deltakere.

Inkludert i denne kostnaden er overnatting på Tyrifjord Hotell, 3-retters middag, frokost, lunsj, kaffe, vann, bakst og mer. Gratis parkering, Wifi, skrivemateriell, energibar og selve møtelokalet er også inkludert. Den eneste reelle kostnaden for enkelte deltakere for deltakelse på årsmøtet er i realiteten reise til og fra årsmøtet. Om du trenger hjelp med reise, ta kontakt med fylkessekretæren i god tid. Alkohol og lignende drikke dekkes heller ikke av SV, og går på egen regning.

Minneord

Under årsmøtet er det satt av tid til noen minneord. Hvert år går dessverre noen SVere bort, og vi ønsker derfor å hylle dem og deres innsats for partiet på årsmøtet. Ofte har lokallagene bedre oversikt over hvem dette gjelder enn fylkeslaget. Vi ber derfor om at minneord sendes til Buskerud@sv.no. Om man selv ønsker å fremføre dem kan man også ta kontakt og si ifra om det.

Ledige plasser

Det er fortsatt mange lokallag som har mange ledige plasser igjen til årsmøtet, og kun mangler folk å sende. Om du er interessert i å delta, ta gjerne kontakt snarest, f.eks. til lokallaget ditt eller buskerud@sv.no, så vi kan få meldt deg på.

Sakspapirer

Alle sakspapirer til årsmøtet vil legges ut her, og sendes ut til medlemmer med 2. innkallingen, som skal sendes ut innen 2. februar. Til hver sak vi skal behandle vil du under finne en lenke til ulike skjema for å sende inn endringsforslag til sakspapirene. Ett eksempel er vedtektene: Fordi vedtektene til Buskerud SV allerede er bestemt og vedtatt, er det mulighet allerede nå til å sende inn endringsforslag. Merk at disse må være fylkesstyret i hende innen 6. januar, og vedtas på årsmøtet med 2/3. flertall. Merk også at årsmøtet kan overstyre denne fristen og velge å behandle endringsforslag som er kommet inn senere. Andre sakspapirer har ingen frist for endringsforslag, frem til årsmøtet setter strek for debatten.

Redaksjonskomitéens innstilling

Natt til søndag har redaksjonskomitéen sendt ut sin innstillinger på innkomne endringsforslag til gårsdagens saker. Du finner redaksjonskomitéens innstilling her:

Redaksjonskomitéens innstilling

Under finner dere diverse lenker til sakspapir når de blir tilgjengelige, og skjemaer for endringsforslag. Sammen med hver sak vil det være en beskrivelse av hva saken inneholder, for å gi en økt forståelse av akkurat hva vi kommer til å behandle på årsmøtet. Noen sakspapirer mangler navn, datoer og lignende. Dette oppdateres når et forslag er på plass.

Sak 1: Konstituering

Under Sak 1: Konstituering behandler årsmøtet Saksliste, konstituering, dagsorden og forretningsorden. Sakslisten er hvilke saker vi behandler på årsmøtet, og inneholder blant annet vedtekter og budsjett.

Konstitueringen er det første man gjør på et årsmøte, og innebærer å velge personer til ulike ansvarsroller på årsmøtet. på Årsmøtet til Buskerud velger vi ordstyrere, referent, protokollunderskrivere, fullmaktskomité og redaksjonskomité som en del av konstitueringen. Ordstyrere styrer ordet under årsmøtet, referenten skriver ned det som blir bestemt, protokollunderskriverne skriver under på at det som er referert stemmer, fullmaktskomité passer på at alle delegater er betalende medlemmer i SV, og redaksjonskomité lager forslag til forsamlingen på om man bør stemme for eller mot innkomne forslag.

Dagsorden er dagsplanen for møtet, og innebærer når det er pauser og når vi behandler ulike saker. Du finner også dagsorden med mer praktisk informasjon under «praktisk informasjon og tidsplan».

Forretningsorden er årsmøtets regler for hvordan årsmøtet skal foregå. Her bestemmes blant annet hvor lang taletid man har på talerstolen, hvordan man stemmer, og hvem som har stemmerett.

Under finner du fylkesstyrets forslag til dette, og skjema for å sende inn endringsforslag:

Forslag til konstituering, saksliste og dagsorden

Forslag til forretningsorden

Skjema for endringsforslag til Sak 1 konstituering

Sak 2: Beretning

Under sak 2: beretning behandler vi beretninger fra fylkesstyret, fylkestingsgruppa og stortingsrepresentanten. Beretninger er små rapporter fra vårt styre og våre folkevalgte om hva som har blitt gjort og hva som har skjedd det siste året. Det er vanligvis anledning til å følge opp beretningene med spørsmål.

Beretning fra fylkesstyret

Beretning fra fylkestingsgruppa

Beretning fra stortingsrepresentant

Sak 3: Valgkampevaluering

Under Sak 3: Valgkampevaluering diskuterer og vedtar vi en valgkampevaluering fra valgkampen i 2023. I tillegg til å vedta et faktisk dokument med evalueringer, er debatten en sentral arena for årsmøtet å diskutere hva som fungerte bra og dårlig under valgkampen, slik at vi kan gjøre et enda bedre valg i 2025 og 2027. Du finner også skjema for å sende inn endringsforslag til dokumentet.

Forslag til Valgkampevaluering

Skjema for endringsforslag til valgkampevaluering

Sak 4: Arbeidsplan

Under Sak 4: Arbeidsplan behandles Buskerud SVs arbeidsplan som går over 4 år, fra 2024-2027. Vedlagt ligger fylkesstyrets forslag, med endringer, på arbeidsplanen til fylket. Denne arbeidsplanen tar for seg hva fylket skal jobbe med de kommende årene, frem til neste fylkesting- og kommunevalg. Under finner du også skjema for å sende inn endringsforslag til arbeidsplanen.

Forslag til Arbeidsplan/arbeid- og organisasjonsplan

Skjema for endringsforslag til arbeidsplan

Sak 5: Regnskap

Under Sak 5: Regnskap behandler årsmøtet fylkeslagets regnskap for 2023. Regnskapet er en oversikt over alle inntekter og utgifter fylkeslaget har hatt, og har en særlig verdi koblet opp mot fremtidige budsjetter. I motsetning til andre sakspapirer vedtar man ikke regnskapet, men godkjenner det (om det er forsvarlig å godkjenne det). Det er derfor ikke mulighet å sende inn endringsforslag.

Regnskap Viken

Regnskap Buskerud

Sak 6: Budsjett

Under Sak 6: Budsjett behandles fylkesstyrets forslag til budsjett for 2024 og 2025. Det er mulig å sende inn endringsforslag til budsjettet i skjemaet, under budsjettforslaget.

Budsjett

Skjema for endringsforslag til budsjett

Sak 7: Uttalelser

Under Sak 7: Uttalelser Så skal vi primært behandle innkomne uttalelser. Uttalelser er politiske skriv som tar for seg utvikling av ny eller dagsaktuell politikk, som man kan diskutere og stemme over om fylkeslaget skal stå for. Vedlagt ligger også et skjema for endringsforslag til uttalelser, spesifiser gjerne hvilken uttalelse endringsforslaget gjelder.

Uttalelser:

U1 – Kjernekraft

U2 – Naturvern

U3 – Bergensbanens forkortelse

U4 – Stopp folkemordet nå!

Skjema for endringsforslag til uttalelser

Sak 8: Vedtekter

Under Sak 8: Vedtekter behandles fylkeslagets lover og regler. Disse er ganske strengt regulerte, og det kreves to tredjedels flertall for å endre dem. I motsetning til andre sakspapirer er det ikke noe forslag til vedtekter, man legger alltid til grunn de allerede eksisterende vedtektene når man stemmer over å endre dem. Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtekter har gått ut, men årsmøtet kan vedta å likevel behandle dem. de innkomne forslagene vil bli tilgjengelige nærmere årsmøtet.

Vedtekter

Innkomne endringsforslag til vedtekter

Skjema for endringsforslag til vedtekter

Sak 9: Valg

Under Sak 9: Valg og nominasjonsprosess skal det i år behandles ganske mange saker.

Først og fremst skal fylkeslaget stemme over hvem som skal sitte i fylkesstyret. I tillegg skal fylkeslaget vedta en nominasjonskomité som skal foreslå hvilke kandidater vi skal nominere til stortingsvalget i 2025. Valgkomitéens innstilling og endringsforslag til den finner du her:

Valgkomitéens innstilling til fylkesstyre

Valgkomitéens innstilling til nominasjonskomité

Skjema for endringsforslag til valgkomitéens innstilling

I utvidelse av nominasjonsprosessen, skal fylkeslaget også behandle et mandat og en tidsplan for nominasjonsprosessen. dette forslaget, samt et skjema for endringsforslag, finnes under:

Mandat og tidsplan for nominasjonsprosessen

Skjema for endringsforslag til mandat og tidsplan for nominasjonsprosessen

Kontakt

Spørsmål og henvendelser kan sendes til fylkessekretæren, på buskerud@sv.no. Dersom det haster kan man ringe 468 25 294.

Emner

svbuskerudårsmøte